Hirano's Restaurant - Hirano's Japanese Restaurant
Hirano's Restaurant